85 % priemeru životnej úrovne EÚ

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.