Národná implementácia Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.