Prijatie Akčného plánu pre oceliarsky priemysel prijatého európskou komisiou

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.