Odchod z parlamentu v prípade zvolenia za predsedu Trnavského kraja

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.