Postoj ĽSNS k vzdaniu sa príspevku zo štátneho rozpočtu pre politické strany

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.