Kontrola nákladov a vykázanej straty zmluvných dopravcov kraja a súťaž pri udeľovaní licencií

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.