Online prenosy z rokovania zastupiteľstva TTSK

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.