Každý bude musieť zdokladovať majetok nad 500.000 eur

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.