Zákon o kvalite vysokých škôl a akreditačná agentúra

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.