30 miliónov na rekonštrukciu internátov v rokoch 2019 a 2020

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.