Ak dostanem dôveru ľudí, každý mesiac by som venoval prezidentský plat tým, ktorí to potrebujú

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.