Minimálna povinná sieť garantovaných ambulancii lekárskej služby prvej pomoci

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.