Podpora najmenej rozvinutých okresov a rozšírenie pôsobnosti zákona o nich

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.