Export a prístup slovenských tovarov a služieb na medzinárodné trhy

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.