Rozvoj a modernizácia dunajských prístavov a zlepšenie splavnosti Dunaja

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.