Reforma systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Máte informácie ohľadne sľubu, ktoré u nás na stránke neevidujeme? Upozornite nás na to.