3 Sľuby 1 Splnený 2 Nesplnený
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR SMER - SD

Ján Richter

JUDr. Ján Richter je ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny zastranu Smer-SD. Na tejto pozícií pôsobí od roku 2012.

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter SMER - SD

Ratifikácia Istanbulského dohovoru

Nesplnený
Na hearingu pred výborom EP pre zamestnanosť a pre práva žien a rodovú rovnosť minister Richter sľúbil, že Slovensko môže ratifikovať Istanbulský dohovor do konca roku 2016.
Sľub nebol splnený za 3 mesiace 30 dní
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter SMER - SD

Uzavretie kauzy Čistý deň

Nesplnený
Ján Richter uviedol, že kauza resocializačného zariadenia Čistý deň by mohla byť ukončená do konca tohto roka. Momentálne prebieha správne konanie, proces odobratia licencie.
Sľub nebol splnený za 1 mesiac 15 dní