3 Sľuby 2 Splnený 1 Nesplnený
Zdroj: SaS
poslanec NR SR SaS

Juraj Droba

Mgr. Juraj Droba M.A., MBA je zakladajúcim členom SaS. Pôsobil ako poslanec NR SR, v novembri 2017 vyhral voľby do vyšších územných celkov a stal sa predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.

Juraj Droba SaS

Programové vyhlásenie Juraja Drobu

Nesplnený
Juraj Droba predstaví svoje "programové vyhlásenie" na obdobie predsedovania Bratislavskému kraju. Plánuje tak urobiť v januári 2018.
Sľub nebol splnený za 1 mesiac 10 dní