5 Sľubov 5 Aktívny
Predseda PSK

Milan Majerský

PaedDr. Milan Majerský PhD. je podpredsedom KDH a od roku 2017 je predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Od novembra 2014 bol primátorom Levoče.

Milan Majerský, predseda PSK Milan Majerský

Participatívna zložka v rozpočte pre okresy PSK

Aktívny
Novozvolený predseda Prešovského samosprávneho kraja sľúbil vytvoriť v rozpočte kraja samostatnú participatívnu zložku pre každý okres regiónu.
1rok
10mesiacov
15dní
9hodín
36minút
Milan Majerský, predseda PSK Milan Majerský

Lokálne pracoviská úradu PSK na Spiši a v Zemplíne

Aktívny
Predseda Prešovského samosprávneho kraja sľúbil zriadiť lokálne pracoviská úradu v regiónoch Spiš a Zemplín.
1rok
10mesiacov
15dní
9hodín
36minút
Milan Majerský, predseda PSK Milan Majerský

Systém zdieľaných bicyklov

Aktívny
Predseda Prešovského samosprávneho kraja vo svojom volebnom programe sľúbil podporiť systém zdieľaných bicyklov.
1rok
10mesiacov
15dní
9hodín
36minút
Milan Majerský, predseda PSK Milan Majerský

Technologické inkubátorové inovatívne centrum

Aktívny
Milan Majerský sľúbil rozvoj Technologického inkubátorového inovatívneho centra v spolupráci s TU v Košiciach.
1rok
10mesiacov
15dní
9hodín
36minút
Milan Majerský, predseda PSK Milan Majerský

Program na podporu cestovného ruchu v PSK

Aktívny
Novozvolený predseda PSK chce pozdvihnúť cestovný ruch v kraji, chce to dosiahnuť regionálnym programom na podporu.
1rok
10mesiacov
15dní
9hodín
36minút