5 Sľubov 5 Aktívny
Predseda PSK

Milan Majerský

PaedDr. Milan Majerský PhD. je podpredsedom KDH a od roku 2017 je predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Od novembra 2014 bol primátorom Levoče.

Milan Majerský nemá žiadne čiastočne splnené sľuby