6 Sľubov 6 Aktívny
Zdroj:
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Milan Belica

Milan Belica

Racionalizácia siete škôl v NSK

Aktívny
Milan Belica pred voľbami prisľúbil racionalizovať sieť škôl NSK a vytvárať spojené školy
2roky
8mesiacov
28dní
0hodín
2minúty
Milan Belica

Modernizácia jedální a internátov

Aktívny
Milan Belica pred voľbami 2017 prisľúbil, že bude modernizovať jedálne a internáty NSK
2roky
8mesiacov
7dní
0hodín
2minúty
Milan Belica

Modernizácia múzeí NSK

Aktívny
Milan Belica pred voľbami prisľúbil modernizáciu múzeí NSK
2roky
8mesiacov
7dní
0hodín
2minúty
Milan Belica

Vybudovanie prestupných terminálov v Nitre a Nových Zámkoch

Aktívny
Milan Belica pred voľbami 2017 sľúbil podporiť vybudovanie prestupných bodov v Nitre a v Nových Zámkoch.
2roky
8mesiacov
7dní
0hodín
2minúty
Milan Belica

Rekonštrukcia galérií a stála expozícia regionálnych výtvarníkov v NSK

Aktívny
Milan Belica prisľúbil pred voľbami 2017 rekonštruovať galérie a zriadiť stálu expozíciu regionálnych výtvarníkov v Nitrianskej galérii
2roky
8mesiacov
7dní
0hodín
2minúty
Milan Belica

Eliminácia nehodových lokalít a zadenie inteligentných riadiacich systémov križovatiek

Aktívny
Milan Belica pred voľbami 2017 prisľúbil eliminovať nehodové lokality a zaviezť inteligentné riadiace systémy križovatiek
2roky
8mesiacov
7dní
0hodín
2minúty