6 Sľubov 6 Aktívny
Zdroj:
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Milan Belica

Milan Belica

Vybudovanie prestupných terminálov v Nitre a Nových Zámkoch

Aktívny
Milan Belica pred voľbami 2017 sľúbil podporiť vybudovanie prestupných bodov v Nitre a v Nových Zámkoch.
2roky
0mesiacov
5dní
22hodín
11minút
Milan Belica

Racionalizácia siete škôl v NSK

Aktívny
Milan Belica pred voľbami prisľúbil racionalizovať sieť škôl NSK a vytvárať spojené školy
2roky
0mesiacov
26dní
22hodín
11minút
Milan Belica

Modernizácia jedální a internátov

Aktívny
Milan Belica pred voľbami 2017 prisľúbil, že bude modernizovať jedálne a internáty NSK
2roky
0mesiacov
5dní
22hodín
11minút
Milan Belica

Modernizácia múzeí NSK

Aktívny
Milan Belica pred voľbami prisľúbil modernizáciu múzeí NSK
2roky
0mesiacov
5dní
22hodín
11minút
Milan Belica

Rekonštrukcia galérií a stála expozícia regionálnych výtvarníkov v NSK

Aktívny
Milan Belica prisľúbil pred voľbami 2017 rekonštruovať galérie a zriadiť stálu expozíciu regionálnych výtvarníkov v Nitrianskej galérii
2roky
0mesiacov
5dní
22hodín
11minút
Milan Belica

Eliminácia nehodových lokalít a zadenie inteligentných riadiacich systémov križovatiek

Aktívny
Milan Belica pred voľbami 2017 prisľúbil eliminovať nehodové lokality a zaviezť inteligentné riadiace systémy križovatiek
2roky
0mesiacov
5dní
22hodín
11minút