11 Sľubov 9 Aktívny
Zdroj: sme.sk
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Ján Lunter

Ján Lunter

Integrovaný dopravný systém v BBSK

Aktívny
Ján Lunter prisľúbil zaviezť integrovaný dopravný systém v Banskobystrickom samosprávnom kraji
1rok
8mesiacov
0dní
3hodiny
15minút
Ján Lunter

Vznik obecných podnikov v BBSK

Aktívny
Ján Lunter prisľúbil podporiť vznik obecných podnikov
1rok
8mesiacov
0dní
3hodiny
15minút
Ján Lunter

Mikropôžičky a komunitné centrá v BBSK

Aktívny
Župan BBSK Lunter prisľúbil podporiť mikropôžičky a komunitné centrá
1rok
8mesiacov
0dní
3hodiny
15minút
Ján Lunter

Krajský distribučný kanál, predajné pulty a marketing pre domáce produkty V BBSK

Aktívny
Ján Lunter prisľúbil vytvoriť krajský distribučný kanál, predajné pulty a marketing pre domáce produkty
1rok
8mesiacov
0dní
3hodiny
15minút
Ján Lunter

Pomoc podnikateľom s administratívou pri žiadosti o eurofondy

Aktívny
Župan Ján Lunter prisľúbil podporiť podnikateľov formou pomoci s administratívou pri čerpaní eurofondov
1rok
8mesiacov
0dní
3hodiny
15minút
Ján Lunter

Obnovenie čerpania eurofondov v doprave a oprava ciest

Aktívny
Predseda BBSK Lunter prisľúbil obnoviť čerpanie eurofondov v doprave a opraviť viac ciest ako jeho predchodcovia
1rok
8mesiacov
0dní
3hodiny
15minút
Ján Lunter

Kontrola nákladov a vykázanej straty zmluvných dopravcov kraja a súťaž pri udeľovaní licencií

Aktívny
Lunter prisľúbil kontrolu nákladov a vykázanej straty zmluvných dopravcov kraja a tiež súťaž pri udeľovaní licencií
1rok
8mesiacov
0dní
3hodiny
15minút
Ján Lunter

Zverejnie žiadostí o eurofondy

Aktívny
Ján Lunter prisľúbil zverejniť žiadosti a zámery každého projektu, ktorý žiada o eurofondy a oznamy o pripravovaných obstarávaniach
1rok
8mesiacov
0dní
3hodiny
15minút
Ján Lunter

Participácia občanov na rozhodovaní BBSK

Aktívny
Ján Lunetr prisľúbil väčšiu participáciu občanov na rozhodovaní BBSK - formou účasti v poradných orgánoch, verejných diskusií, ankiet
1rok
8mesiacov
0dní
3hodiny
15minút