4 Sľuby 1 Splnený 2 Nesplnený 1 Čiastočný
Zdroj: SME
Primátor Hlavného mesta Bratislava

Ivo Nesrovnal

Ivo Nesrovnal nemá žiadne aktívne sľuby