4 Sľuby 1 Splnený 2 Nesplnený 1 Čiastočný
Zdroj: SME
Primátor Hlavného mesta Bratislava

Ivo Nesrovnal

Ivo Nesrovnal

Mestské komunitné záhrady

Čiastočný
Systém mestských komunitných záhrad na voľných pozemkoch mesta
Na čiastočné splnenie sľubu sme čakali 5 rokov 4 dni