4 Sľuby 1 Splnený 2 Nesplnený 1 Čiastočný
Zdroj: SME
Primátor Hlavného mesta Bratislava

Ivo Nesrovnal

Ivo Nesrovnal

Rozšírenie bezplatného wifi pripojenia v Bratislave

Splnený
Ivo Nesrovnal prisľúbil rozšírenie free wifi miest v Bratislave
Na splnenie sľubu sme čakali 4 roky 4 dni