61 Sľubov 30 Aktívny 25 Splnený 3 Nesplnený 2 Čiastočný
Predsedovia koaličných strán
Zdroj:

Vláda SR 2016-2020

Vládna koalícia strán Smer-SD, SNS a Mostu-Híd bola vymenovaná prezidentom 22. marca 2016. Pôvodná štvorkoalícia aj so zastúpením strany Sieť sa v septembri 2016 zmenila na trojkoalíciu. Koalícia má v parlamente 80 poslancov.

Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Programové vyhlásenie vlády o vytvorení nových pracovných miestach a o zlepšení infraštruktúry

Aktívny
Vláda SR sa zasadí o verejnú politiku, ktorej cieľom je tvorba nových pracovných miest v regiónoch a budovanie lokálnej cestnej infraštruktúry.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Národná implementácia Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj

Aktívny
Vláda bude vytvárať alebo posilňovať vhodné inštitucionálne rámce pre národnú implementáciu Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Prijatie Akčného plánu pre oceliarsky priemysel prijatého európskou komisiou

Aktívny
Vláda sa bude snažiť o prijatie Akčného plánu pre oceliarsky priemysel.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Severojužný koridor a plynovod Eastring

Aktívny
Vláda bude podporovať vytvorenie severojužného koridoru plynovodu a projekt Eastring.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Minimálna povinná sieť garantovaných ambulancii lekárskej služby prvej pomoci

Aktívny
Ministerstvo zadefinuje minimálnu povinnú sieť garantovaných ambulancii lekárskej služby pre dospelých aj deti ako aj zubno-lekárskej a lekárenskej pohotovosti s 24-hodinovou službou.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Daňové zvýhodnenie pre rozvoj slovenského kúpeľníctva

Aktívny
Vláda sa zaviazala prehodnotiť možnosti na podporu slovenského kúpeľníctva aj prostredníctvom daňových zvýhodnení.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Podpora najmenej rozvinutých okresov a rozšírenie pôsobnosti zákona o nich

Aktívny
Vláda bude podporovať najmenej rozvinuté okresy cez akčné plány a zároveň rozšíri pôsobnosť zákona o najmenej rozvinutých okresoch o ďalšie okresy.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Dokončenie výstavby Múzea holokaustu v Seredi

Aktívny
Časť Múzea holokaustu v Seredi bola otvorená v januári 2016, vláda sa zaviazala vytvoriť podmienky na to, aby bol dokončený a sprístupnený celý areál múzea návštevníkom.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Vláda finančne podporí dokončenie Slovenskej národnej galérie a rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka

Aktívny
Vláda sľubuje vyčleniť dostatok finančého príspevku na to, aby sa podarilo v čo najkratšom období dokončiť rekonštrukciu SNG a hradu Krásna Hôrka.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Export a prístup slovenských tovarov a služieb na medzinárodné trhy

Aktívny
Vláda bude podporovať hospodársku spoluprácu a podniakteľské misie a taktiež podporovať proexportnú politiku.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút