61 Sľubov 30 Aktívny 25 Splnený 3 Nesplnený 2 Čiastočný
Predsedovia koaličných strán
Zdroj:

Vláda SR 2016-2020

Vládna koalícia strán Smer-SD, SNS a Mostu-Híd bola vymenovaná prezidentom 22. marca 2016. Pôvodná štvorkoalícia aj so zastúpením strany Sieť sa v septembri 2016 zmenila na trojkoalíciu. Koalícia má v parlamente 80 poslancov.

Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Vláda prehodnotí zrušenie vlakov Intercity na trase Bratislava - Košice

Splnený
InterCity vlaky boli zrušené v januári 2016. Vláda sľúbila tento krok prehodnotiť, a tak vlaky boli znovu vypravené už v decembri 2016.
Na splnenie sľubu sme čakali 7 mesiacov 28 dní
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Modernizácia systému pomoci a konzulárnej asistencie slovenským občanom v zahraničí

Splnený
Konzuláty a zastupiteľské úrady SR v zahraničí ponúkajú rôzne služby občanom. Tieto sl´užby sa majú rozširovať a využívať najnovšie technológie.
Na splnenie sľubu sme čakali 8 mesiacov 18 dní
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Pokračovanie v cielenej podpore najmenej rozvinutých regiónov

Splnený
Vláda sa zaviazala pripraviť plány osobitnej podpory pre najmenej rozvinuté okresy cez akčné plány. V roku 2016 boli schválené plány pre všetkých 12 najmenej rozvinutých okresov.
Na splnenie sľubu sme čakali 5 mesiacov 17 dní
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Aplikácia systému e-Health

Splnený
Systém e-Health mal byť pôvodne spustený v roku 2013. Systém ešte stále nie je funkčný, ministerstvi zdravotníctva sľubuje, žo prvá etapa aplikácie začne januárom 2018.
Na splnenie sľubu sme čakali 1 rok 8 mesiacov 19 dní
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov 2016

Splnený
Platová tarifa vysokoškolských učiteľov sa od 1.9.2016 zvýši v priemere o 6 %, na čo vláda zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov.
Na splnenie sľubu sme čakali 4 mesiace 19 dní
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutých

Splnený
Rezort sociálnych vecí sľúbil zvýšenie základného príspevku na opatrovanie zdravotne posithnutých. NR SR schválila návrh v novembri 2016. Príspevok tak predstavuje 125 % životného minima.
Na splnenie sľubu sme čakali 7 mesiacov 17 dní
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Zvýšenie platov v regionálnom školstve 2016

Splnený
Zvyšovanie platovej tarify pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve 2016.
Na splnenie sľubu sme čakali 4 mesiace 19 dní
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Komplexná právna úprava exekučných konaní

Splnený
Vláda sľúbila zefektívniť exekučné konania a právnymi úpravami uľahčiť vymožiteľnosť nárokov.
Na splnenie sľubu sme čakali 7 mesiacov 16 dní
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Vláda sa bude snažiť predchádzať a eliminovať radikalizáciu spoločnosti

Splnený
Vládna koalícia sľúbila vytvoriť inštitucionálne zázemie a podniknúť aktivity, ktoré by viedli k eliminácii rôznych foriem extrémizmu v spoločnosti.
Na splnenie sľubu sme čakali 9 mesiacov 19 dní
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Zvýši sa materská dávka

Splnený
Vláda vo svojom programovom vyhlásení sa zaviazala k zvýšeniu materských dávok. Maximálna výška materských dávok sa zvýšila od 1. januára 2017.
Na splnenie sľubu sme čakali 5 mesiacov 28 dní