61 Sľubov 31 Aktívny 25 Splnený 3 Nesplnený 2 Čiastočný
Predsedovia koaličných strán
Zdroj:

Vláda SR 2016-2020

Vládna koalícia strán Smer-SD, SNS a Mostu-Híd bola vymenovaná prezidentom 22. marca 2016. Pôvodná štvorkoalícia aj so zastúpením strany Sieť sa v septembri 2016 zmenila na trojkoalíciu. Koalícia má v parlamente 80 poslancov.

Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Modernizácia mostov na hlavných cestných ťahoch

Aktívny
V oblasti dopravy vláda sľúbila obnoviť mosty na hlavných cestných ťahoch.
0rokov
6mesiacov
13dní
5hodín
59minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Moderné aplikácie v službe rezortu diplomacie občanovi SR

Aktívny
Vláda chce využiť moderné technológie k lepšej informovanosti občanov zdržujúcich sa v zahraničí o službách rezortu diplomacie .
0rokov
6mesiacov
13dní
5hodín
59minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Reforma systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Aktívny
VLáda sľubuje podporovať výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
0rokov
6mesiacov
13dní
5hodín
59minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Výstavba mostov cez rieku Ipeľ

Aktívny
Vláda sa zaviazala urobiť kroky smerom k príprave výstavby mostov cez Ipeľ.
0rokov
6mesiacov
13dní
5hodín
59minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Sociálne zľavy a zvýhodnené cestovné

Aktívny
Vláda sľúbila ponechať "vlaky zadarmo" študentom a dôchodcom. Vybavenie registrácie a ostatné administratívne záležitosti zatiaľ neprešli zmenami.
0rokov
6mesiacov
13dní
5hodín
59minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Posilnenie ochrany a bezpečnosti civilného letectva

Aktívny
Letiská dostávajú finančný príspevok z rozpočtu s cieľom zabezpečiť ochranu. V nasledujúcich má byť implementovaná smernica EÚ o registra pasažierov, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestujúcich.
0rokov
6mesiacov
13dní
5hodín
59minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Kompetencie výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

Aktívny
Vláda sľúbila, že posilní kompetencie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, aby ten mohol kontrolovať postup príslušníkov ozbrojených zborov.
0rokov
6mesiacov
13dní
5hodín
59minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Pokrytie bielych miest širokopásmovým internetom

Aktívny
V roku 2014 bol spustený projekt Integrovaná infraštruktúra, cez ktorý má byť financované aj pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom najneskôr do 2020.
3roky
5mesiacov
4dni
18hodín
0minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Presun tovarov z cestnej na železničnú dopravu

Aktívny
Vláda sľúbila presadiť opatrenia, ktoré by spôsobili uprednostnenie nákladnej železničnej dopravy pred nákladnou cestnou dopravou.
0rokov
6mesiacov
13dní
5hodín
59minút
Predsedovia koaličných strán Vláda SR 2016-2020

Zriadenie detenčného ústavu

Aktívny
Zriadenie detenčného ústavu bolo odsúhlasné už v roku 2006. Vláda schválila dostavbu ústavu v marci 2017, ten by mal začať fungovať od 2020 alebo 2021.
0rokov
6mesiacov
13dní
5hodín
59minút