Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR nemá žiadne aktívne sľuby