1 Sľub 1 Aktívny
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR

Vyriešenie problému s e-občianskymi preukazmi

Aktívny
Ministerstvo vnútra sľúbilo začať vydávať nové, bezpečnejšie kľúče k elektronickým podpisom v nasledujúcom mesiaci. Medzitým ale dočasne zastavilo aj vydávanie elektronických podpisov.
0rokov
0mesiacov
0dní
0hodín
0minút