Zdroj:
Politická strana

SNS

Slovenská národná strana je národne orientovanou, konzervatívnou, stredo-pravou stranou opierajúcou sa o európsko-kresťanský hodnotový systém, s tromi programovými piliermi – národným, kresťanským a sociálnym.

SNS nemá žiadne aktívne sľuby