Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2016-2020
Aktívny
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Pokrytie bielych miest širokopásmovým internetom

"Vláda dokončí projekt pokrytia „bielych miest“ Slovenska širokopásmovým internetom s rýchlosťou 30mbit/s pre všetkých občanov a vytvorí podmienky pre budovanie sietí novej generácie s vysokorýchlostným pripojením pre husto osídlené oblasti."

Projekt pokrytia "bielych miest" sa týka operačného programu financovaného z eurofondov, ktorého cieľom je okrem iného aj znižovanie regionálnych rozdielov pomocou zavedenia vysokorýchlostného internetového pripojenia do tzv. bielych miest. Tento sľub vládnej koalície sa týka operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý riadi Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Za projekty týkajúcich sa informatizácie zodpovedá Úrad podpredsedu vlády SR pre investíciu a informatizáciu.

Projekt je určený na obdobie 2014-2020 a jeho hlavnými cieľmi sú najmä "podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry". Prostredníctvom tohto strategického dokumentu, ktorý bol schválený Európskou komisiou 28. októbra 2014, majú byť čerpané eurofondy na rozvoj dopravy a informačnej spoločnosti v rámci Slovenskej republiky. Program nadväzuje na Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry sietí novej generácie.

Plánované aktivity, ktorých cieľom je rozvoj digitálnych služieb a zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom sa nachádza v Prioritnej osi 7 (str. 87) dokumentu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a nadväzovať majú na aktivity zrealizované v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013. Splnenie cieľov z prioritnej osi 7 má byť podporované alokáciou vo výške 989,41 mil. €, z toho 841 mil. € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na základe verejných konzultácií o "bielych miestach" (oblasti a obce s chýbajúcim mobilných signálom a vysokorýchlostným internetovým pripojením) Slovenska bol vypracovaný zoznam, ktorý ku dňu 16. februára 2017 tvorí 207 obcí.

Cieľom projektu je najmä znižovanie regionálnych rozdielov a až 100% pokrytie všetkých domácností Slovenska do 2020 prístupovými sieťami novej generácie a prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.