Sľub nebol splnený za 1 rok 7 mesiacov 8 dní
Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie vlády (2016-2020)
Nesplnený
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov 2018

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení (2016-2020) zaviazala, že: "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov( ...) počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %,  na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov"

Na rokovaniach s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy 21. novembra 2017 však vláda neodsúhlasila požiadavku zväzu na 6 % zvýšenie platov pre učieľov. Predseda odborového zväzu Ondek sa k situácii vyjadril nasledovne: "Vláda SR odmietla návrh OZ PŠaV na šesťpercentnú valorizáciu platov učiteľov od 1. januára 2018, čím porušila záväzok formulovaný vo svojom programovom vyhlásení,". K zvyšovaniu nedôjde pri platoch učiteľov v regionálnom školstve ani pri platoch vysokoškolských učiteľov.