Sľub nebol splnený za 1 rok 7 mesiacov 8 dní
Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2016-2020
Nesplnený
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Zvýšenie platov v regionálnom školstve 2018

"...(vláda, pozn.) vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (...)  za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančnýchprostriedkov."

Vláda sa zaviazala zvýšiť platy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva od 1, januára 2018. Na rokovaniach s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy 21. novembra 2017 však vláda neodsúhlasila požiadavku zväzu na 6 % zvýšenie platov pre učieľov. Predseda odborového zväzu Ondek sa k situácii vyjadril nasledovne: "Vláda SR odmietla návrh OZ PŠaV na šesťpercentnú valorizáciu platov učiteľov od 1. januára 2018, čím porušila záväzok formulovaný vo svojom programovom vyhlásení,".