Sľub nebol splnený za 2 roky 3 mesiace 7 dní
Dátum vyslovenia
28.11.2013
zdroj: Aktuality (zdroj TASR)
Nesplnený
Robert Fico


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Robert Fico SMER - SD

Značka Made in Czechoslovakia

"Sú krajiny v Ázii či v Afrike, kde by sme sa radi postavili so zaužívanou značkou z minulosti (Made in Czechoslovakia, pozn.) a spoločne ponúkali produkciu našich firiem."

Robert Fico k možnému obnoveniu značky sa vyjadril 28. novembra 2013 po návrate z pracovnej návštevy Česka. O tejto myšlienke hovoril v Prahe s vtedajším českým premiérom Jiřím Rusnokom. Podľa Fica je veľa takých krajín, kde významní predstavitelia hovoria česky alebo slovensky, lebo študovali na našich školách ešte do roku 1989. Premiér tiež oznámil, že na prelome februára a marca nasledujúceho roku bude ďalšie spoločné rokovanie vlád Slovenska a Českej republiky. "Povedal (Rusnok, pozn.), že keď bude vo funkcii, veľmi rád by takúto cestu (pozn. do afrických a ázijských krajín) podstúpil," uviedol Fico.

Fico tak mal predbežný súhlas od Rusnoka, avšak novým českým premiérom sa stal Bohuslav Sobotka. Vymenovaný bol 17. januára 2014, po komplikovanom vývoji po predčasných parlamentných voľbách v ČR. Spoločné stretnutie vlád ČR a SR, ktoré avizoval premiér Fico, sa následne uskutočnilo 24. apríla 2014. Na tomto rokovaní podľa oficiálneho programu nebola reč o značke "Made in Czechoslovakia," ani o podobnom projekte. 

V reakcii na Ficove vyhlásenia o možnom obnovení značky "Made in Czechoslovakia" uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók pre Webnoviny 18. decembra 2013 nasledovné: "Opätovné zavedenie označenia výrobkov Made in Czechoslovakia je z hľadiska európskych colných predpisov a predpisov na ochranu spotrebiteľa nereálne. Ak európsky dovozca, resp. výrobca uvedie na svojom výrobku určenom na vnútorný trh EÚ 28 označenie krajiny pôvodu formou Made in a krajina pôvodu, musí byť tento údaj pravdivý podľa európskych pravidiel nepreferenčného pôvodu, inak ide o klamanie spotrebiteľa a porušenie zákona na ochranu spotrebiteľov,”

29. júla 2014 v Bratislave podpísala Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) a Česká exportná banka, a.s. vzájomnú Dohodu o spolupráci: "Spoločnou dohodou exportno-úverové agentúry SR a ČR rozvinú vzájomnú spoluprácu pri podpore vývozu do tretích krajín, v ktorých budú môcť nadviazať na tradíciu značky CzechoSlovakia. Podpis dohody medzi EXIMBANKOU SR a Českou exportní bankou je prvým krokom k ešte užšej odbornej spolupráci medzi týmito inštitúciami, ktoré majú nezastupiteľné miesto v systéme štátnej podpory exportu obidvoch krajín,".

"Cieľom dohody o spolupráci je okrem rozšírenia priestoru pre obe inštitúcie v oblasti spoločných exportných projektov a transakcií do tretích krajín aj rozšírenie možností pre spoluprácu formou získavania informácií o vhodných exportéroch a importéroch, prípadne pri identifikácii vhodných spoločných projektov alebo transakcií," doplnil v tlačovej správe riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov CEB Petr Križan. Nejedná sa však o obnovenie značky Made in Czechoslovakia de iure.

K téme obnovenia značky sa vyjadril aj prezident Andrej Kiska. V júli 2014 v Prahe povedal: "Tá značka už je minulosťou," a doplnil, že každá krajina si teraz musí v zahraničí budovať svoje meno.

Sľub Roberta Fica o obnovení značky "Made in Czechoslovakia" a spoločnej ceste a propagácii značky s českým premiérom nebol splnený z viacerých dôvodov. Prvým je, že medzičasom došlo k výmene českého premiéra Rusnoka za Sobotku. Druhým dôvodom je nesplniteľnosť sľubu po právnej stránke, čo potvrdil aj predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Sľub hodnotíme ako nesplnený.