Na splnenie sľubu sme čakali 12 dní
Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2016-2020.
Splnený
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Miera nezamestnanosti sa dostane pod 10%.

"Z ekonomického hľadiska vláda svojou prorastovou hospodárskou politikou prispeje (...) k zníženiu nezamestnanosti pod 10%."

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla pod 10 % (na 9,89 %) už v marci 2016, o čom Úrad práce informoval 20. apríla, čiže ešte pred hlasovaním o programovom vyhlásení vlády čo bolo predmetom kritiky niektorých médií.

Vláda sa zároveň zaviazala k vytvoreniu 100 tisíc pracovných miest. Prognóza (.pdf) NBS naznačovala, že v roku 2016 malo byť vytvorených zhruba 21 tisíc nových pracovných miest. Tento odhad bol napokon prekonaný, keďže od apríla, kedy nastúpila nová vláda do konca decembra ubudlo z evidencie o niečo viac ako 24 tisíc nezamestnaných. Medziročne ide o pokles takmer 50 tisíc. Robert Fico na konci decembra pritom hovoril o 63 500 nových miestach. Toto tvrdenie je s veľkou pravdepodobnosťou prehnané, ale nové pracovné miesta potvrdzuje aj bulletin (.pdf, s.8) NBS.

Podľa NBS nové pracovné miesta vznikali hlavne v určitých odvetviach priemyslu a v službách. Nosnými odvetviami vo vzniku pracovných miest v oblasti priemyslu boli hlavne automobilový a kovospracujúci priemysel a taktiež oblasť výroby z gumy a plastu. V službách dynamicky rástla IT, komunikácie, doprava, ubytovanie a stravovanie. O pracovných miestach hovoril začiatkom januára aj minister hospodárstva Peter Žiga. Údaje zo SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) podľa Žigu uvádzajú, že Slovensko v roku 2016 pritiahlo 29 investičných projektov, vďaka čomu vzniklo 7 500 pracovných miest. Je pravdou, že v roku 2016 ohlásilo záujem o investíciu na Slovensku niekoľko zahraničných spoločností, ale zároveň nutné dodať, že podľa spoločnosti CEEC Research bol celkový objem investícií za rok 2016 najnižší za posledné štyri roky. Na budúci rok má podľa ministra vláda rozpracovaných 66 projektov v objeme 1,8 miliardy eur s možnosťou vytvoriť 24 tisíc nových pracovných miest. Vláda taktiež plánuje do júla pripraviť balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívnej záťaže-

Konkrétny plán vytvorenia 100 tisíc pracovných miest sa nám z verejných zdrojov získať nepodarilo, vláda ale presadzuje pomoc niektorým regiónom cez akčné plány rozvoja, v ktorých je zahrnutá aj tvorba pracovných miest. Ide o podporu pre menej rozvinuté regióny.

Vláda Roberta Fica čelí v otázke zamestnanosti a tvorbe pracovných miest dlhodobej kritike zo strany opozície, ktorá tvrdí, že často ide nie o skutočnú tvorbu pracovných miest, ale iba o vyradenie ľudí z evidencie Úradu práce a tým pádom o umelé znižovanie nezamestnanosti. V štatistikách tzv. evidovanej nezamestnanosti nie sú po zmene metodiky z roku 2013 zarátaní ľudia, ktorí sú na aktivačných prácach, vzdelávacích kurzoch či absolventskej praxi. Pokiaľ by sa pri výpočte miery nezamestnanosti zohľadňovali aj títo uchádzači, v decembri 2016 by podľa UPSVaR nezamestnanosť dosiahla 10,16 %. Miera evidovanej nezamestnanosti bolo pritom na úrovni 8,76 %. V januári došlo k ďalšiemu zníženiu, na úroveň 8,64 %. Úrad práce, sociálnych vecí a rodin SR informoval 20. júna o miere nezamestnanosti za máj 2017. Výsledky úradu ukazujú, že nezamestnanosť dosiahla nové historické minimum na úrovni 7,35 %. Doteraz sa evidovala najnižšia nezamestnanosť v roku 2008 s mierou 7,36 %.

Vláda taktiež pravidelne sprísňuje podmienky pre uchádzačov o zamestnanie na Úradoch práce. Naposledy sa tak stalo novelou zákona o službách zamestnanosti z 11. novembra 2015. Už v pripomienkovom konaní pritom odbory upozorňovali, že môže ísť len o ďalší spôsob umelého znižovania nezamestnanosti. V ďalšej novele zákona, ktorú vláda schválila v prvej polovici januára 2017, sú podmienky pre zotrvanie v evidencii Úradu práce ešte prísnejšie. Inšpiráciu pre tieto opatrenia mala pritom vláda podľa denníka SME hľadať v Maďarsku, kde sa premiérovi Orbánovi podarilo počet evidovaných nezamestnaných taktiež výrazne znížiť.