Sľub čaká na vyhodnotenie administrátorom
Dátum vyslovenia
06.05.2017
zdroj: TASR
Čaká sa
Árpád Érsek


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Árpád Érsek Most-Híd

Zlúčenie NDS a Slovenskej správy ciest

"Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest by sa mali zlúčiť."

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) avizoval spájanie dvoch firiem spadajúcich pod Ministerstvo dopravy ešte minulý rok v novembri, tento zámer zopakoval aj v máji 2017. Výsledkom by mala byť jedna spoločnosť, ktorá bude mať na starosti cesty I. triedy, rýchlostné cesty a diaľnice. Hlavným cieľom je úspora financií a tiež aby po novom smerovalo viac peňazí do ciest. Proces by sa mohol sfinalizovať ešte tento rok.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vznikla 1. februára 2005. Založil ju zákonom štát a v mene štátu koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Na starosti ma diaľnice a rýchlostné cesty. Slovenská správa ciest (SSC) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Na starosti má cesty I. triedy.

V auguste 2017 bola vytvorená na ministerstve dopravy špeciálna komisia na zlúčenie Slovenskej správy cies a Národnej diaľničnej spoločnosti. O termíne definitívneho zlúčenia sa vyjadrila hovorkyňa ministerstva takto: "Samotný termín zlúčenia bude záležať od záverov tejto komisie a odborných posudkov, ktoré bude nutné v súvislosti so zlúčením spoločností vykonať". Plánuje sa, že zimné údržby v roku 2018 by už mohla zabezpečovať firma vychádzajúca zo zlúčenia.