Sľub nebol splnený za 3 roky 7 mesiacov 6 dní
Dátum vyslovenia
29.10.2013
zdroj: Diskusia na TA3
Nesplnený
Marian Kotleba


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Marian Kotleba Kotleba - ĽSNS

Kraj bude určovať rozmiestnenie lekárov

"Kraj môže zo svojej kompetencie (hovorí o zákone 416/2001, pozn.) spraviť zásadnú vec, a síce pri spoluurčovaní minimálnej verejnej siete zdravotníckych zariadení, určiť nielen počet lekárov, povedzme v jednotlivých oblastiach, ale aj ich regionálne rozmiestnenie."

V diskusii na TA3, ktoré sa konalo pred voľbami do VÚC v roku 2013 sa Marian Kotleba vyjadril aj k téme zdravotníctva. Ako riešenie na neblahú situáciu zdravotníckych zariadení v kraji uviedol, že v prípade zvolenia do funkcie predsedu BBSK bude zasahovať nielen do určovania minimálnej siete zdravotníckych zariadení, ale aj do určovania počtu lekárov a do určenia ich miesta pôsopenia.

Podľa znenia zákona (.pdf) kraj skutočne má právomoc zriaďovať polikliniky a nemocnice s poliklinikou II. typu a taktiež na vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zariadeniach. Kraje vydávajú povolenia pre súkromníkov a taktiež majú právo kontrolovať zdravotnícke zariadenia. Z toho vyplýva, že kraj teoreticky môže nepriamym spôsobom ovplyvniť regionálne rozmiestnenie lekárov tým, že zamietne ich povolenia napríklad.

Sľuby Mariana Kotlebu mapovalo občianske združenie Bystrické veci, ktoré žiadalo stanovisko predsedu kraja. Bystrické veci o.z. obdržalo nasledujúcu odpoveď: "BBSK nie je oprávnený zasahovať do rozmiestňovania lekárov v rámci samosprávneho kraja".

Sľub hodnotíme ako nesplnený.