Dátum vyslovenia
21.06.2017
zdroj: Tlačová konferencia
Aktívny
Minister kultúry, Marek Maďarič


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Marek Maďarič SMER - SD

Nový spôsob voľby generálneho riaditeľa RTVS

"Takýto návrh (na zmenu spôsobu voľby riaditeľa RTVS, pozn.) som sa rozhodol iniciatívne pripraviť a predložím ho v dobrej vôli bez toho, aby som si niečo vynucoval, lebo som si vedomý, že program vlády neobsahuje takýto záväzok. Ja to však považujem v tejto chvíli za moju povinnosť."

Podľa aktuálne platného zákona (.pdf) o Rozhlase a televízii Slovenska je generálny riaditeľ RTVS zvolený v pléne národnej rady. Pred voľbou je organizované verejné vypočutie všetkých prihlásených kandidátov, vypočutie organizuje príslušný výbor NR SR. Do výzvy sa môžu zapojiť záujemcovia, ktorí splňajú zákonom stanovené podmienky:

"(kandidát, pozn.) nesmie byť členom rady, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný,
c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia (...)
(2) K prihláške kandidát prikladá
a) projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska ..."

Počas verejného vypočutia musia kandidáti predstaviť svoj projekt riadenia a rozvoja RTVS. Výbor NR SR vyhodnotí verejné vypočutie a predloží poslancom svoje stanovisko. Voľba riaditeľa RTVS musí byť zaradený do programu nasledujúcej parlamentnej schôdze. Poslanci majú právo požiadať o tajnú voľbu, musí ísť o návrh aspoň 15 poslancov. Inštitút tajnej voľby sa väčšinou využíva v prípade personálnych obsadení funkcií.

"Zvolený je kandidát, ktorý získal vo voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov národnej rady.

(8) Ak žiaden z kandidátov nebol podľa odseku 7 zvolený, vykoná sa opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov... "

Výzva na obsadenie postu generálneho riaditeľa bola zverejnená v apríli 2017, záujemcovia sa mohli prihlásiť a doručiť všetky požadované dokumenty do 10. mája 2017. Verejné vypočutie deviatich pozvaných kandidátov sa konalo 30. mája 2017. Na vypočutí sa nakoniec zúčastnilo len osem z pozvaných, a to Václav Mika, Fedor Flašík, Michal Ruttkay, Jaroslav Rezník, Stanislav Velitzky, Peter Abrahám, Richard Dírer a Zuzana Ťapáková. Prvé kolo hlasovania prebehlo 15. júna 2017, keďže nikto z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, druhé kolo volieb sa konalo 20. júna 2017. V prvom kole získal Jaroslav Rezník 74 hlasov (ak by dostal o jeden hlas viac, získal by nadpolovičnú väčšinu), druhým postupujúcim bol súčasný riaditeľ RTVS, Václav Mika. Opozícia, okrem ĽSNS, podporovala Václava Miku, SMER-SD a SNS Jaroslava Rezníka. Nejasný bol postoj Mostu-Híd, Bugár totiž pred prvým kolom povedal, že sú pre nich neprijateľné aj Mika aj Rezník. Pravdepodobne hlasovali poslanci z klubu Most-Híd za Zuzanu Ťapákovú alebo Michala Ruttkaya. Most-Híd sa tak dostal do nepríjemnej situácie, keď do druhého kola postúpili kandidáti, ktorých predbežne odmietli. Nakoniec Bugár povedal, že nebude riskovať stabilitu koalície a jeho poslanci nepodporia Miku v druhom kole. Druhé kolo volieb sa konalo 20. júna 2017, zúčastnilo sa ho 147 poslancov, pričom jeden hlasovací lístok bol neplatný. Poslanci tak s 95 hlasmi zvolili Jaroslava Rezníka za generálneho riaditeľa RTVS, Mika získal 50 hlasov. Keďže išlo opäť o tajnú voľbu, odhady kto koho podporil je možné odhadovať len na základe počtu odovzdaných hlasov, Rezníka ale pravdepodobne podporili aj poslanci z ĽSNS. Dvaja poslanci z klubu Most-Híd, František Šebej a Peter Kresák sa nezúčastnili voľby.

Minister kultúry Marek Maďarič niekoľkokrát vyjadril svoju spokojnosť s fungovaním a riadením RTVS počas pôsobenia Miku. Naopak, ostatní predstavutelia vlády a koalície RTVS obviňovali z neobjektívnosti a zaujatosti.

 

Deň po druhom kole volieb predstúpil Maďarič pred médiá a informoval o snahe zmeniť spôsob výberu generálneho riaditeľa RTVS. Podľa neho ide o snahu apolitizovať výber a upriamiť pozornosť skôr na odbornosť a kompetencie kandidátov. Minister neupresnil, kedy chystá návrh predložiť, avšak určite to bude do konca volebného obdobia. Novinárom naznačil základnú ideu potenciálnych zmien, hlavnou zmenou by bolo zriadenie 15 člennej rady voliteľov, ktorá by rozhodovala o osobe generálneho riaditeľa. Volitelia by boli nominovaní len na jednu voľbu rôznymi kompetentnými organizáciami a inštitúciami.

Budeme sledovať, kedy a aký návrh minister predloží.