Sľub nebol splnený za 2 roky 8 mesiacov 28 dní
Dátum vyslovenia
03.04.2008
zdroj: SME.sk
Nesplnený
Robert Fico


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Robert Fico SMER - SD

Širokorozchodná železničná trať v roku 2010

"Ak nevzniknú žiadne nepredvídané prekážky, zdá sa, že realizácia tohto projektu (širokorozchodnej trate, pozn.) môže začať v roku 2010."

Robert Fico a vtedajší predseda ruskej vlády Viktor Zubkov hovorili o potrebe dostavby širokorozchodnej železničnej trate na stretnutí v apríli 2008. Fico vyhlásil, že trať, ktorá sa končí v Košiciach, chcú predlĺžiť tak, aby tá spojila Viedeň s Ruskom (Ukrajinou). Podľa Fica sa s výstavbou bude možné začať v roku 2010.

V decembri 2008 sa objavili odhady o cene tejto stavby, podľa ministerstva dopravy práce na území Slovenska by stáli skoro štyri miliardy eur (70 % celého projektu).

Väčšinu nákladov na výstavbu a modernizáciu širokorozchodnej železničnej trate z Ukrajiny po Viedeň by malo v prípade realizácie projektu zaplatiť Slovensko. Už v tej dobe sa vedelo, že náklady na výstavbu budú ešte vyššie, pretože do odhadov neboli započítané výkupy pozmekov, prieskumné práce alebo výstavba depa. Okrem výstavby nového úseku sa plánovala aj rekonštrukcia už existujúcej trate, ktorá vedie od ukrajinskej hranice po Hanisku pri Košiciach. Na úseku od Bratislavy po Viedeň bola naplánovaná aj výstavba mostu ponad Dunaj.

Už aj Mečiar uvažoval o vybudovaní širokorozchodnej trate. Naopak, opozičné strany s týmito plánmi nesúhlasili a nesúhlasia. Podobne s plánom nesúhlasil Brusel, komisia neodsúhlasila možnú finančnú pomoc pre projekt.

Plán predĺženia širokorozchodnej trate bol implementovaný aj do programového vyhlásenia (.pdf) druhej Ficovej vlády:

"Prostredníctvom zahraničnej politiky sa vláda bude snažiť udržať pozíciu Slovenska ako dôležitého tranzitného územia. Poloha a potenciál krajiny dáva priestor pre budovanie medzinárodne významných logistických uzlov. Vláda podporí projekt širokorozchodnej železničnej trate z Košíc do Bratislavy a Viedne za predpokladu jeho ekonomickej realizovateľnosti."

Podľa dokumentácie, ktorá bola vypracovaná v roku 2010, cena projektu sa odhadovala na 6,3 miliardy eur (+ ďalších 240 miliónov na výstavbu terminálov).

V júni 2015 sa rozhodlo o vypracovaní novej štúdie realizovateľnosti a počas Ficovej návštevy Ruska predstavitelia Železníc SR a Ruských železníc podpísali memorandum o spolupráci.

V roku 2016 sa dokončovala tretia štúdia o možnostiach prepojenia Ukrajiny/Ruska a Viedeň širokorozchodnou traťou. Odvtedy sa o téme veľmi nehovorí.

Výstavba širokorozchodnej železničnej trate sa nezačala v roku 2010. Ani v roku 2017 nie je jasná cena a financovanie projektu.