Na splnenie sľubu sme čakali 3 roky 12 dní
Dátum vyslovenia
20.12.2013
zdroj: SME
Splnený
Marian Kotleba


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Marian Kotleba Kotleba - ĽSNS

Stop čerpaniu eurofondov v BBSK

"Na začiatku to bude možno ťažké. Ideme do rozpočtového provizória. Budeme sa snažiť hľadať zdroje všade a znížiť závislosť od Európskej únie..."

Marian Kotleba vo svojom inauguračnom prejave 20. decembra 2013 sľúbil, že zníži závislosť Banskobystrického samosprávneho kraja od európskych peňazí.

Kraj vedomým krokom predsedu neurobiť (často) administratívne kroky potrebné k získaniu financií prišiel o milióny eur. Ako prvé, so získaním eurofondov mali problémy školy už hneď na začiatku roka 2014. Školy zísali peniaze na modernizáciu a získanie lepšieho vybavenia, no kým väčšia časť dotácií mala ísť z európskych peňazí, menšiu časť mala hradiť župa. Vedenie po zmene na stoličke predsedu odmietlo prispieť školám, podľa ministerstva školstva mal byť príspevok kraja vo výške 270 tisíc eur.

Banskobystrická župa prišla aj o 4,2 milióna eur, ktoré mohli ísť na rekonštrukciu domovov sociálnych služieb. Projekt bol schválený ministerstvom, no Kotleba sa rozhodol projekt nepodpísať a takto peniaze nečerpať. V roku 2015 hrozila vláda s odňatím práv župy na čerpanie eurofondov a tieto práva preniesť na mesto Banská Bystrica.

Ďalšími spornými projektmi boli rekonštrukcia cesty III. triedy Čebovce-Sucháň v okrese Veľký Krtíš a odstránenie povodňových škôd v okrese Rožňava. Na rekonštrukciu cesty mohol kraj čerpať 4,7 miliónov eur, po nečinnosti predsedu kraj stratil nárok na tieto financie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaujalo nasledujúce stanovisko: "Projekt rekonštrukcie  a modernizácie úsekov ciest II. a III. triedy v BBSK bol zmluvne dohodnutý so záväzným termínom realizácie a ukončenia do 31.decembra 2014. BBSK svojou nečinnosťou a nerealizovaním projektu závažne porušil zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Na základe týchto závažných porušení MPRV SR odstúpilo od zmluvy.

Kraj prišiel aj o ďalších viac ako 20 miliónov eur, ktoré mohli ísť na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Peter Pellegrini o tejto skutočnosti informoval vo februári 2017: "Bola vypísaná výzva na 144 miliónov eur pre sedem samosprávnych krajov, aby mohli opraviť cesty II. a III. triedy. BBSK mohol čerpať 20, možno 25 alebo 30 miliónov eur na opravy svojich ciest. Vzhľadom na identifikovanie čierneho zamestnávania a takého správania sa pána župana, EÚ rozhodla, že BBSK nemôže čerpať tieto prostriedky," Už v roku 2016 sa upozorňovalo na to, že kvôli nelegálnemu zamestnávaniu istých zamestnancov sa kraj odrezal od možnosti získania euróskych peňazí.

Sľub z roka 2013 hodnotíme ako splnený.