Sľub nebol splnený za 3 roky 11 mesiacov
Dátum vyslovenia
01.10.2013
zdroj: Program Mariana Kotlebu do volieb VUC
Nesplnený
Marian Kotleba


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Marian Kotleba Kotleba - ĽSNS

Zvýšenie bezpečnosti v BBSK

"...som pripravený v rámci kraja spustiť systém (pre riešenie bezpečnostnej situácie v kraji, pozn.), pomocou ktorého sa občania budú môcť efektívne chrániť sami."

Bezpečnosť "normálnych a slušných ľudí", ako sa Marian Kotleba a jeho spolustraníci z ĽSNS často vyjadrujú, je dôležitým bodom programu strany a kandidátov. Marian Kotleba kládol veľký dôraz na otázku bezpečnosti a na boj proti "asociálom a extrémistom" aj vo svojej kampani na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v roku 2013. Bezpečnosťou a možnými riešeniami daného problému sa zaoberal Marian Kotleba už vo svojej diplomovej práci v rámci štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V tejto práci predstavil myšlienku obecnej polície, ktorú by čiastočne platili ľudia. Kotlebov vedúci práce, Štefan Hronec, komentoval zistenia Hospodárskym novinám takto: "Pýtal sa ľudí, či im polícia dokáže pomôcť a zistil, že sú ochotní na svoju bezpečnosť aj finančne prispieť. Riešením však nemala byť súkromná bezpečnostná služba, ale pomoc v postavení verejného činiteľa. Vyšlo mu, že keď na to nemá samospráva peniaze, je možné uskutočniť to formou súkromno-verejného partnerstva."

Po voľbách vysvetlil Kotleba svoju predstavu o bezpečnejšej župe takto: "V žiadnom prípade však nepôjde o domobranu. Bude to o tom, že ľuďom nespokojným s bezpečnostnou situáciou sa v spolupráci so samosprávou a s prispením kraja poskytnú podmienky na to, aby sa mohli aktívne zapojiť do ochrany zdravia, života a majetku". Na Kotlebovu snahu prišla reakcia ľudí z kraja vo forme petície, v ktorej sa ľudia vyjadrili odmietavo o vzniku možnej obecnej polície či zložkám domobrany.

Ďalším nápadom bolo využiť peniaze, ktoré strana dostala po úspešných parlamentných voľbách, práve na založenie strážnej služby, pretože štátne peniaze nemôžu byť vynaložené na založenie polovojenských či silových zložiek. Namiesto obecnej polície alebo tej podobnej strážnej služby prišiel Kotleba s projektom vlakových hliadok. Hliadky Milan Uhrík prezentoval ako prvé kroky k založeniu domobrany, s cieľom chrániť "slušných ľudí", ak štát toho nie je schopný. Vlakové hliadky boli spustené v apríli 2016 a muži v zelených straníckych tričkách mali dbať o  bezpečie cestujúcich na rizikových linkách hlavne v Banskobystrickom kraji. V lete ŽSSK upravila prepravný poriadok tak, aby Kotlebove vlakové hliadky už ďalej pôsobiť nemohli, ďalšou reakciou na hliadky bola novela zákona zakazujúca vykonať dohľad nad verejným poriadkom vo vlakoch a na železničných staniciach. Po novom na túto činnosť má právo len polícia alebo osoba určená železnicami.

Kotleba síce sľuboval zaviesť systém obecnej polície, no s výnimkou kontroverzných vlakových hliadok nepriniesol žiadne lepšenie bezpečnosti v regióne.

Sľub hodnotíme ako nesplnený.