Na splnenie sľubu sme čakali 4 mesiace 16 dní
Dátum vyslovenia
28.09.2017
zdroj: SITA
Splnený
Andrej Danko


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Andrej Danko SNS

Trinásty plat v júni 2018, štrnásty plat v decembri 2018

"po odpracovaní dvoch rokov u zamestnávateľa by mal zamestnanec nárok na trinásty plat v júni budúceho roka (...) a po odpracovaní štyroch rokov nepretržite u rovnakého zamestnávateľa aj štrnásty plat v decembri budúceho roka (rok 2018, pozn.)..."

Andrej Danko prišiel s myšlienkou zavedenia trinásteho a štrnásteho platu na jar v tomto roku, strana SNS venovala tejto téme aj billbordovú kampaň. Danko sľuboval zavedenie trinásteho platu od júna tohto roku (2017), no k realizácií sľubu nedošlo.

Po letnej vládnej kríze predstúpila koalícia s balíčkom návrhov pre zlepšenie sociálneho systému a podmienok zamestnancov. Jedným z prezentovaných opatrení bolo aj zavedenie trinásteho a štrnásteho platu, na dobrovoľnej báze. Trinásty plat môže byť vyplácaný zamestnancom, ktorí pracujú v danej firme minimálne dva roky, na štrnásty plat by mali nárok zamestnanci pracujúci viac ako štyri roky v danej firme.

Danko podmienky upresnil neskoršie, v diskusnej relácií 8. októbra 2017. Podľa toho tak "...podmienky majú byť na začiatku nastavené tak, že keď niekto pracuje vo firme dva roky, 15. júna môže dostať 13. plat, ktorý bude do sumy 500 eur oslobodený od odvodov a daní. Ak v nej pracuje štyri roky, 15. decembra môže dostať ďalšiu takúto odmenu. Systém bude nabiehať postupne. V roku 2019, v decembri, ak budú dodržané dohody, bude úplne oslobodená od odvodov, daní...", informuje TASR. K návrhu sa vyjadril aj minister financií, ktorý pripustil, že vie si predstaviť, že časom by sa systém dobrovoľnosti menil na povinnosť vyplácať tieto príspevky: "Nevylučujem to, ale nemôžeme to urobiť zo dňa na deň. Nemôžeme zatnúť sekeru do súkromného sektora bez toho, aby sme to vedeli testovať".

V novembri 2017 Danko priblížil svoju predtavu o týchto opatreniach verejnosti. Zároveň spomenul, že návrh zákona má pripraviť SNS a predložiť na januárovú schôdzu. Možný výpadok na odvodoch odhaduje minister financií na 20 miliónov eur, v prípade roku 2018. Podľa Dankovej predstavy tak trináste aj štrnáste platy budú vyplácané na báze dobrovoľnosti. Trináste platy môžu byť vyplatené len tým, kto sú minimálne dva roky zamestnancami danej spoločnosti. Do 500 eur sa nebudú platiť zdravotné odvody, kým v roku 2019 z trinásteho platu do výšky 500 eur sa nebudú platiť zdravotné odvody, ani daň z príjmu fyzických osôb.

Štrnáste platy budú môcť byť vyplatené prvýkrát za november 2018. Podmienkou je nepretržitý pracovný pomer aspoň 48 mesiacov, aj že danému zamestnancovi musel byť v júni vyplatený trinásty plat. Odmena v decembri 2018 môže byť maximálne 500 eur, z ktorého sa nebudú platiť odvody ani daň z príjmu. V decembri 2019 bude odmena oslobodená aj od (časti) sociálnych odvodov.

 

14. februára bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela Zákonníka práce, na základe ktorej sa zavádza inštitút 13. a 14. plat na dobrovoľnej báze. Postupne budú oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur. 13. a 14. plat však v takomto prípade musia byť minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku daného zamestnanca. Prvýkrát môže byť na základe tejto novely vyplatený 13. plat v júni 2018 a 14. plat v decembri 2018. Ako uvádza tlačová správa NR SR: "Na oslobodenie týchto platov od daní a odvodov však budú musieť byť splnené viaceré podmienky. Pri 13. plate bude musieť zamestnanec odpracovať vo firme nepretržite dva roky. Ak ide o pracovníka, ktorý odpracoval vo firme štyri roky, v decembri môže dostať 14. plat, ale podmienkou bude, aby dostal predtým aj 13. plat." Sľub hodnotíme ako splnený