Sľub čaká na vyhodnotenie administrátorom
Dátum vyslovenia
02.11.2017
zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR
Čaká sa
Peter Pellegrini, podpredseda vlády


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Peter Pellegrini SMER - SD

Prvý antibyrokratický balíček

"Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil novelu správneho poriadku, ktorá by mala už od 1. mája budúceho roka odstrániť potrebu listinnej formy výpisov z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a z registra trestov."

2. novembra 2017 vyhlásil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom vojnu proti byrokracii. Verejnosti predstavili prvý proti byrokratický balík, v rámci ktorej má dôjsť veľkým zmenám: sľúbili zmenu viac ako 147 zákonov, 68 vyhlášok a 8 opatrení a 12 nariadení vlády. Od 1. mája roku 2018 by sa tak mali zrušiť výpisy v papierovej forme a výpis listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra a z registra trestov a úrady by mali povinnosť tieto údaje dohľadať samy.

 

O motivácii k plánovaným zmenám sa vyjadril Pellegrini nasledovne: "Dnes vyhlasujeme zásadnú vojnu byrokracii na Slovensku. Odbremeníme ľudí od dokladania najrôznejších výpisov, ktoré potrebujú pomaly na každom kroku, ak menia niečo vo svojom živote, či podnikaní. Sú krajiny, kde výpisy dostanete elektronicky, sú krajiny, kde ich vôbec nepotrebujete. Naše úrady dáta majú  a nie je dôvod, aby ich nanovo požadovali. Ľudia vďaka tomu ušetria až 3,5 milióna eur len na poplatkoch".  Úrad očakáva okrem ušetrenia 3,5 milióna eur na poplatkoch aj úsporu až 620 000 hodín.

Zmeny sa týkajú zákona o správnom konaní (71/1967 Zb.), novela je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.