Sľub čaká na vyhodnotenie administrátorom
Dátum vyslovenia
13.11.2017
zdroj: Nový čas
Čaká sa
Marian Kotleba


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Marian Kotleba Kotleba - ĽSNS

Nedocenené vlakové hliadky?

"Hliadky majú na jednej strane obrovský úspech najmä v Prešovskom kraji. Na druhej strane musím povedať, že aj v týchto voľbách sme videli, že ľudia ich absolútne neocenili. Že ich berú ako samozrejmosť, že prídu naši členovia alebo sympatizanti a starajú sa o ich bezpečnosť. Budeme prehodnocovať veľa vecí a jedna z nich bude spojená aj s vlakovými hliadkami"

V apríli 2016 prišla Kotleba - Ľudová strana naše Slovensko s iniciatívou vlakových hliadok. Hliadka sa pôvodne konala v troch spojoch, vo vlaku z Nových Zámkov do Zvolena, z Levíc do Zvolena a v rýchliku z Banskej Bystrice do Bratislavy. Cieľom celej iniciatívy navýšenie bezpečnosti a motivovanie ministerstva vnútra, aby sa obnovili policajné kontrolu v "rizikových súpravách".

Železničná spoločnosť SR zmenila prepravný poriadok s platnosťou od 1. júla 2016. Činnosť hliadok tak bola jednoznačne zakázaná: "Bez písomného súhlasu ZSSK je zakázané podnikať alebo vstupovať do vlakov ZSSK za týmto účelom, vykonávať predaj, propagáciu alebo uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky, programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky, respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékoľvek úkony."

Napriek zmenenému prepravnému poriadku podpredseda ĽSNS oznámil ďalšie rozšírenie hliadok do západného Slovenska. V októbri 2016 bola schválená novela zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní a cez novelizáciu zákona o dráhach bolo schválené nasledujúce ustanovenie: "dohľad nad verejným poriadkom, ochranu základných práv a slobôd, ochranu života a zdravia cestujúcich prepravovaných vlakmi osobnej prepravy a na železničných staniciach a ich majetku vykonáva Policajný zbor alebo osoba určená prevádzkovateľom dráhy alebo dopravcom". Ani táto novela nepomohla zastaviť hliadkovanie Kotlebovcov. Železnice tvrdia, že nemôžu ich vyhodiť z vlaku keď majú platné cestovné lístky a schválenú novelu je možné obísť jednoducho tým, že sa tvária že nehliadkujú.

V septembri 2017 ĽSNS oznámila, že rozšíri hliadky aj na horný Zemplín. V novembri, po nevydarených voľbách do VÚC, Kotleba hovorí o prehodnotení hliadok. Hovorí, že ľudia brali hliadky ako samozrejmosť a tak neboli dostatočne docenené.