Dátum vyslovenia
01.12.2017
zdroj: Program
Aktívny
Milan Majerský, predseda PSK


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Milan Majerský

Program na podporu cestovného ruchu v PSK

"Vytvoriť regionálny program na podporu cestovné­ ho ruchu"