Na čiastočné splnenie sľubu sme čakali 3 mesiace 9 dní
Dátum vyslovenia
04.12.2017
zdroj: Program
Čiastočný


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Rastislav Trnka

Ťažba uránu na Jahodnej

"Vyzvem ministra hospodárstva na odstúpenie od memoranda o porozumení pri ťažbe uránu v lokalite Jahodná-Kurišková (bolo podpísané v r. 2012 a dodnes nezrušené) a ministra životného prostredia na odobratie evidencie a ochrany uránového ložiska firme, ktorá tam chce ťažiť (príslušné rozhodnutie z r. 2009 taktiež nebolo zrušené)"

Košický samosprávny kraj (KSK), aj mesto Košice majú odmietavý postoj k možnej ťažbe uránu na Jahodnej. Povolenie na uránový prieskum naa Jahodnej získala spoločnosť Ludovika ešte v roku 2005, proti tomuto prieskumu sa strhla vlna protestu širokej verejnosti. Po uplynuí desaťročného obdobia firma znovu požiadala o povolenie na vykonanie prieskumu nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy a prvky vzácnych zemín. Žiadosť bola zamietnutá, spoločnosť toto rozhodnutie napadla na súde. Firma chcela získať povolenie na vykonanie prieskumu na novej oblasti, no ministerstvo životného prostredia to zamietlo ešte v roku 2016. (zdroj. SME.sk)

Firma následne žiadala povolenie prieskumu pôvodného územia, ale s mierne odlišným cieľom (prieskum "nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať kov", pričom pôvodne išlo o "nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy a nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín"). Ministersvo z tohto dôvodu sa nakoniec rozhodlo, že ide o inú žiadosť a že rozhodovacie konanie musí prebehnúť znovu. Predseda KSK, Rastislav Trnka potvrdil, že ide o tak závažnú vec, že chce to osobne prediskutovať s ministrom Lászlóm Sólymosom.

Rastislav Trnka chce župným poslancom predložiť výzvu ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi, aby odstúpil od memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore ministerstvom a European Uranium Resources, ktoré dáva väčšiu právnu silu Ludovike, za ktorou táto spoločnosť stojí. Vo februári 2014 odmietli poslanci KSK toto memorandum, ktoré bolo podpísané bez vedomia zastupiteľstva a bez vedomia predsedu KSK a je v rozpore so záujmami obyvateľov kraja. (zdroj: SME.sk)

Aktivisti chcú ísť o krok ďalej, a spúšťajú výzvu poslancom Národnej rady SR, aby Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) s Kanadou obsahovala zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov okrem prípadu jej schválenia v miestnych referendách v dotknutých obciach. Iniciatívu predstavili v januári 2018. Podľa ministerstva hospodárstva Slovensko nebude vo horšej vyjednávacej pozícii kvôli CETA.

Zastupiteľstvo KSK sa mala s výzvou zaoberať 9. januára 2018, avšak poslanci za strany Smer, SNS a Most-Híd neschválili program rokovania a tak schôdza trvala len necelú štvrťhodinu.

 

19. januára "predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka v liste adresovanom ministrovi hospodárstva SR vyzýva na odstúpenie od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“. O výzve Rastislava Trnku voči ministrovi životného prostredia sme informácie nenašli, preto hodnotíme sľub len ako čiastočne splnený.