Na čiastočné splnenie sľubu sme čakali 3 mesiace 9 dní
Dátum vyslovenia
04.12.2017
zdroj: Program
Čiastočný


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Rastislav Trnka

Stretnutie s ministrami financií a dopravy

"Iniciujem stretnutie s ministrom dopravy a financií, aby sa urýchlilo dobudovanie R2 a D1 v Košickom kraji; predložím alternatívne návrhy na dobudovanie"

Rastislav Trnka informoval, že do 100 dní kedy pôsobil v úrade prebelo stretnutie s ministrom dopravy Érsekom a ďalšie je plánované. Minister mal prisľúbiť, že vyhlási výber zhotoviteľa juhovýchodného obchvatu ešte tento rok (2018). Analýza stavu dopravnej infraštruktúry kraja má byť Úradom KSK pripravená v najbližšom období. Keďže s ministrom financií sa predseda KSK nestretol a v priebehu 100 dní nepredložil ani alternatívy dobudovania R2 a D1, hodnotíme sľub ako čiastočne splnený.