Dátum vyslovenia
04.12.2017
zdroj: Program pre dobrý kraj
Aktívny


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Ján Lunter

Participácia občanov na rozhodovaní BBSK

"Budeme sa preto aktívne zaujímať o názor ľudí a vytvárať im možnosť spolurozhodovať, či už formou účasti v poradných orgánoch, prostredníctvom verejných diskusii a konzultácii v jednotlivých okresoch, zapájaním sa do ankiet, cestou internetu a sociálnych sietí."