Na čiastočné splnenie sľubu sme čakali 2 mesiace 6 dní
Dátum vyslovenia
23.01.2018
zdroj: Denník N
Čiastočný
Martina Lubyová, ministerka školstva


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Martina Lubyová

Samostatný inštitút analytikov na ministerstve školstva

"Nový analytický odbor by mal vzniknúť na ministerstve v priebehu troch mesiacov."

Na ministerstve školstva existoval analytický útvar pod názvom Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) do 1. januára 2018. Analytikov presunuli pod inštitút celoživotného vzdelávania, na ministerstve mal končiť aj šéf IVP. Ministerka bola za tento krok kritizovaná z rôznych strán.

Ministerka sa po medializácií prípadu ozvala, že k zrušeniu došlo v rámci auditu: "Jedna z prvých úloh, ktorú som si dala, bola personálny audit. Výsledkom toho je nová organizačná štruktúra, ktorej cieľom je premeniť ministerstvo na moderný a efektívny úrad poskytujúci dobrý servis pre občanov a naše partnerské inštitúcie"

23. januára 2018 ministerstvo potvrdilo, že samostatný analytický inštitút na rezorte školstva vznikne, pritom by mal mať viac analytikov, ale aj nového šéfa. Riaditeľa inštiútu chcú vybrať cez výberové konanie, to sa uskutoční až po zriadení nového inštitútu.

29. marca 2018 vstúpila do platnosti nová organizačná štruktúra ministerstva (Organizačný poriadok MŠVVaŠ SR, .zip), kde článok 87 je venovaný Odboru analýz vzdelávacej politiky. Odbor "...plní úlohy analytického útvaru ministerstva pre vzdelávaciu politiku a úlohy strategického a prierezového charakteru, najmä vypracúvanie nezávislých analýz, prognóz a koncepčných materiálov pre potreby ministerstva". Odbor sa má podieľať na prípavestrategických dokumentov z oblasti vzdelávania, spolupracovať s analytickými odbormi ďalších inštitúcií, pripravovať a zverejniť analýzy z oblasti vzdelávania, pripravovať návrhy pre zlepšenie politík a hlavnem útvar "plní úlohy vyplývajúce ministerstvu z národného projektu „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy."

O tom, koľko analytikov má pracovať v tejto skupine, tak ako o personálnom obsadení vedenia tímu nie sú dostupné žiadne informácie. Odbor komunikácie odkázal tím Sluby.SME.SK na stránku ministerstva s citovanou organizačnou štruktúrou.