Sľub nebol splnený za 2 mesiace 7 dní
Dátum vyslovenia
05.04.2018
zdroj: Facebook T.Druckera
Nesplnený


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Tomáš Drucker

Nový spôsob voľby policajného prezidenta na júnovej schôdzi parlamentu

"Ak budúci týždeň bude návrh zákona predložený do medzirezortného pripomienkovacieho konania, tak stíhame termín rokovania NR SR na júnovú schôdzu," vyjadril sa minister vnútra Tomáš Drucker o pripravovanom návrhu na zmeny vo voľbe prezidenta policajného zboru.

Tomáš Drucker vo svojom statuse na Facebooku uvádza nasledovné:

"Moja priorita je v najrýchlejšom predložení zákona do legislatívneho procesu. Žiaľ po oboznámení sa so stavom a lehotami, termín rokovania NR SR na májovú schôdzu je legislatívne nestihnuteľný.
Ak budúci týždeň bude návrh zákona predložený do medzirezortného pripomienkovacieho konania, tak stíhame termín rokovania NR SR na júnovú schôdzu. K návrhu zmeny zákona som sa najmä vyjadril, že chcem presadiť povinné výberové konania na obsadzovania všetkých vrcholových funkcionárov policajtov a definované funkčné obdobia. Toto je podstata zmeny.

Základné zmeny:

- Prezident PZ a šéf inšpekcie budú vyberaní na základe 2-kolového výberu s verejným vypočutím

- Výberová komisia a výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť ako povinné orgány vo výbere (aj výbor by mal nie iba vypočuť, ale aj odporučiť kandidáta)

- Funkčné obdobie prezidenta PZ a šéfa inšpekcie bude 7 rokov bez možnosti opätovnej voľby

- Bezdôvodné odvolanie prezidenta PZ a šéfa inšpekcie nebude možné

- Špecializované oddelenia prokurátorov v rámci krajov pre dozorovanie trestných konaní trestných činov policajtov

- Povinné výberové konania viceprezidentov PZ, krajských riaditeľov a všetkých vrcholových funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou a 5 ročné funkčné obdobia

- Povinné bezpečnostné previerky pre obsadzovanie vyšších riadiacich funkcionárov."

Novela zákona o policajnom zbore nebola predložená na júnovú schôdzu NR SR (so začiatkom 12. júna 2018). Sľub preto hodnotíme ako nesplnený.